Nyhetsbevakning

Catering i Stockholm allt viktigare för stadens restauranger

Catering i Stockholm allt viktigare för stadens restauranger

Catering i Stockholm allt viktigare för stadens restauranger

Catering i Stockholm har den senaste tiden kommit att bli en allt viktigare del av verksamheten för de restauranger som är verksamma i huvudstaden. Inom restaurangbranschen har flera förändringar och justeringar gjorts för att möta den förändrade efterfrågan från kunderna. En av förändringarna är att många restaurangföretag har tvingats anpassa sig till att allt fler företagskunder använder sig av en hybridmodell med en viss andel hemarbete. Detta har inte minst påverkat många av huvudstadens lunchrestauranger.

Därför har flera av Stockholms restauranger dels börjat rikta sitt utbud till allt mindre grupper och även börjat med måltider som är individuellt förpackade. Som alltid handlar det om att vara föränderlig eller riskera att försvinna för de olika aktörerna inom restaurangbranschen. De företag som är villiga att anpassa sig till de rådande förutsättningarna har nått framgång med sina modifierade affärsmodeller. Detta samtidigt som andra aktörer har haft svårare att hålla uppe sina försäljningssiffror till följd av den förändrade efterfrågan.

Catering i Stockholm är ett sätt att lösa problemet med mat på jobbet

Det har blivit allt mer komplicerat för företag att lösa tillhandahållandet av mat på jobbet. Vissa företag har som sagt börjat använda sig av en hybridmodell där vissa anställda jobbar delvis hemifrån enligt ett förutbestämt schema. Detta ger medarbetarna en större flexibilitet när det kommer till om och när de ska arbeta på sin ordinarie arbetsplats. Denna flexibilitet gör det dock svårare för företagens egna cafeterior att hänga med i utvecklingen. Dessa kan nämligen inte erbjuda denna flexibilitet och därmed blir den fasta overheadkostnaden för dessa enheter ofta högre än önskat.

Ett effektivt sätt att lösa detta problem med tillhandahållandet av mat på jobbet är att köpa cateringtjänster. Det finns flera leverantörer av catering i Stockholm som specialiserar sig på just företagscatering. Till skillnad från andra lösningar på matbiten, såsom lunchserveringar och personalrestauranger, förväntas dessa aktörer även fortsatt kunna skörda framgång.

Detta beror bland annat på att de kan

  • Ta emot betydligt större ordrar än vad många av konkurrenterna kan göra.
  • Tillhandahålla sitt utbud av tjänster med bibehållen lönsamhet till skillnad från många andra aktörer i restaurangbranschen.
  • Möta sina företagskunders ökade efterfrågan på flexibilitet.