Nyhetsbevakning

UGL-utbildningar revolutionerar ledarskapsutvecklingen

UGL-utbildningar revolutionerar ledarskapsutvecklingen

UGL-utbildningar revolutionerar ledarskapsutvecklingen

UGL är en akronym som står för “Utveckling av Grupp och Ledare”. Detta är en ledarskapsutbildning som är utvecklad här i Sverige och som syftar till att främja den personliga utvecklingen hos ledare och gruppmedlemmar. Till skillnad från många andra ledarskapsutbildningar bygger inte UGL-utbildningar på någon specifik teori eller försöker lära ut ett “korrekt” sätt att göra saker och ting. Det är istället en modell som bygger på att varje enskild deltagare i realtid reflekterar i samband med deltagandet i olika gruppuppgifter.

4 egenskaper som kännetecknar UGL-utbildningar

UGL-utbildningar är unika ledarskapsutbildningar som framför allt kännetecknas av följande egenskaper:

  • Betoningen på att deltagarna reflekterar i realtid. I grund och botten bygger dessa utbildningar på att deltagarna lär sig av sina egna erfarenheter. Deltagarna deltar nämligen i olika uppgifter som speglar verkliga situationer, såsom grupptryck, beslutsfattande och problemlösning i grupp. De uppmanas att reflektera kring “här och nu” samt förstå sina personliga erfarenheter och gruppdynamiken.
  • Det teoretiska ramverket. För att ytterligare berika denna inlärningsmodell ges deltagarna även ett teoretiskt ramverk att förhålla sig till. Ramverket förklarar den dynamik som präglar gruppen. Denna blandning av teori och praktik gör det möjligt för deltagarna att sätta ord på sina upplevelser med hjälp av ett gemensamt språkbruk.
  • Deltagarna är obekanta med varandra. I samband med UGL-utbildningar väljs deltagarna i grupperna noggrant ut utifrån de olika deltagarnas profiler. Tanken är att deltagarna ska vara obekanta med varandra och inte tillhöra samma organisation. Detta är viktigt för att reflektionerna och öppenheten i gruppen inte ska färgas av befintliga kopplingar mellan olika deltagare.
  • Relevansen och effektiviteten. Dessa utbildningar har under de senaste 40 året använts för att utveckla omkring 150 000 personer som ledare och gruppmedlemmar. Utbildningarna uppdateras regelbundet utifrån den senaste forskningen och metoderna, för att säkerställa att den förblir relevant och effektiv.

Ett bra val för dig som vill utvecklas som ledare och gruppmedlem

För att sammanfatta det hela är alltså dessa utbildningar unika och effektiva ledarskapsutbildningar. De används för att utveckla personer i rollerna som ledare och gruppmedlemmar. Genom att blanda praktiska erfarenheter med teori får deltagarna ett omfattande och anpassningsbart ramverk för ledarskapsutveckling. Därför är detta ett bra val för dig som vill utvecklas som ledare och gruppmedlem.