Nyhetsbevakning

Lediga jobb för arbetsterapeuter – alternativ till traditionell anställning

Lediga jobb för arbetsterapeuter – alternativ till traditionell anställning

Nya annonser om lediga jobb för arbetsterapeut annonseras ständigt, vilket signalerar om en mycket gynnsam arbetsmarknad för denna yrkesgrupp. Detta kan utnyttjas maximalt genom att istället för att ha en traditionell anställning arbeta som konsulterande arbetsterapeut, vilket är enklare än vad många tror. Man behöver inte nödvändigtvis heller ha decennier av erfarenhet inom branschen; det finns uppdrag för alla nivåer och specialiseringar.

Bemanningsföretagets roll

Det går att arbeta som konsult via eget företag, men det är populärt att istället gå via en anställning som bemanningspersonal. Detta minskar administrationen som krävs vad gäller exempelvis bokföring och skatt, vilket är den enskildes ansvar vid fakturering från egen firma. Anställning via bemanningsföretag gör istället att full uppmärksamhet kan riktas till att utföra ett så bra arbete som möjligt, vilket kan bidra till högre arbetsglädje. Andra fördelar är:

  • Uppdragsmöjligheter
    Bemanningsföretag har vanligen stora kontaktnät och befintliga relationer med sjukhus och mottagningar runt om i landet. Det underlättar betydligt i letandet efter en ny roll.
  • Kontaktperson
    Vidare tillsätts en kontaktperson från bemanningsföretaget till varje konsult, så att denne effektivt och smidigt kan hålla upprätthålla kontakt med bemanningsföretaget.
  • Tillgänglighet
    Att ha konstant tillgång till hjälp är en klar fördel. Att kunna ställa frågor, få information om nya arbetsplatser och support vad gäller resor och boende kan vara särskilt betryggande.

Att hitta lediga jobb som arbetsterapeut

Det finns alltid lediga jobb för arbetsterapeuter runtom i Sverige och behovet är stort av personal på såväl heltid som halvtid på uppdrag av varierande längd. Även om en person är fullt öppen för geografisk flytt, kan det vara svårt att få in en fot på andra mottagningar utan att ha personliga kontakter på dessa. Här är det kontaktnät som bemanningsföretag har en stor fördel.

Att som arbetsterapeutkonsult kunna överlåta sökandet av nytt uppdrag till bemanningsföretaget är avlastande. Vidare är det viktigt att vara tydlig med flexibilitet vad gäller arbetstider och geografisk plats, eftersom detta underlättar sökandet ytterligare. Faktum är att många arbetsterapeuter som arbetar på konsultbasis framhåller frihet som en klar fördel med denna typ av anställning, på grund av möjligheten att i stor utsträckning välja omfattning på uppdragen. Eftersom det går att anpassa uppdragskriterier till andra omständigheter, som familj eller boende, kan det vara enklare att få ihop livspusslet.